Polaganje stručnog ispita za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike

Datum objavljivanja utorak, 13 mart 2012

Novi Pravilnik o programu i postupku polaganja stručnog ispita zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika objavljen je u "Službenom glasniku Republike Srpske" broj 110/11 od 09.11.2011. godine i izrađen je na osnovu Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 106/09) i Uredbom o korišćenju akademskih titula, sticanju stručnih i naučnih zvanja čiji sastavni dio čini Lista stručnih, akademskih i naučnih zvanja ("Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 111/09). Pravilnik sadrži programe za obavljanje pripravničkog staža za zdravstvene radnike, dok za zdravstvene saradnike program propisuje zdravstvena ustanova u kojoj se pripravnik osposobljava za samostalan rad (Član 2).

Pripravnički staž i polaganje stručnog ispita

Blic vijesti

Drage koleginice i kolege,
Obavještavamo vas da će  se  III Konferenciju Dobra Distributivna Praksa - Od propisa do prakse,održati u Beogradu 20. aprila 2018. godine.
Više informacija u dokumentu u prilogu.

Dokument


Stručna služba Farmaceutskog društva RS

Copyright 2011 Polaganje stručnog ispita za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike.
Joomla Templates by Wordpress themes free