Novi Pravilnik o opštim i posebnim uslovima za obavljanje prometa na malo u apoteci

Datum objavljivanja sreda, 08 novembar 2017

Drage koleginice i kolege,

Obavještavamo vas da je stupio na snagu novi Pravilnik o opštim i posebnim uslovima za obavljanje prometa na malo u apoteci.
Pravilnik je stupio na snagu 12.09.2017.
Apoteke su dužne da u roku od 90 dana usklade svoje poslovanje sa novim Pravilnikom od dana stupanja na snagu (član 27).

Stručna služba Farmaceutskog društva RS

Blic vijesti

Drage koleginice i kolege,
Obavještavamo vas da će se 20. simpozijum farmaceuta RS sa međunarodnim učešćem u organizaciji Farmaceutskog društva RS održati na Jahorini 20. i 21.04.2018. (petak i subota)  u hotelu Termag.
Simpozijum ce biti dvodnevnog karaktera, sa svečanom večerom i zabavnim sadržajima, a u radnom dijelu programa učešće će uzeti eminentni predavači iz zemlje i inostranstva. Skup će biti akreditovan od strane Savjeta za zdravlje MZSZ RS.
Više informacija o programu rada, mogućnostima smještaja i ostalim detaljima u narednom periodu.

Srdačan pozdrav iz Farmaceutskog društva RS.

Copyright 2011 Novi Pravilnik o opštim i posebnim uslovima za obavljanje prometa na malo u apoteci.
Joomla Templates by Wordpress themes free