Obavjestenje za predavanje_ Esensa d.o.o.

Datum objavljivanja utorak, 20 jun 2017

Poštovane koleginice i kolege,

Obavještavamo vas da  Farmaceutsko društvo RS u saradnji sa Esensom  d.o.o. organizuje stručno predavanje koje će biti održano u Banjaluci , 26.06.2017. godine, u 17,00 h u Hotelu „Bosna“.

Predavači i teme:
1. Karakteristike β-glukana, hemijska struktura, mehanizam djelovanja, indikacije, primjena kod djece i adolescenata. Kratak osvrt o imunitetu i infekcijama.
Doc Dr Marina Atanasković-Marković

2. Upoznavanje sa pojmom infantilnih kolika, ishrana kod beba, terapija kolika, upozorenja kod terapija infantilnih kolika. Savremena naučna saznanja o efektima primjene probiotika (sastav, indikacije, doziranje)
Prof. Dr Nedeljko Radlović

Skup će biti bodovan po Pravilniku  o sprovođenju kontinuirane edukacije sa 3 (tri ) boda.
Nije predviđena uplata kotizacije.

Stručna služba Farmaceutskog društva RS

Blic vijesti

Drage koleginice i kolege,
Obavještavamo vas da će  se  III Konferenciju Dobra Distributivna Praksa - Od propisa do prakse,održati u Beogradu 20. aprila 2018. godine.
Više informacija u dokumentu u prilogu.

Dokument


Stručna služba Farmaceutskog društva RS

Copyright 2011 Obavjestenje za predavanje_ Esensa d.o.o..
Joomla Templates by Wordpress themes free