NOVA POZITIVNA LISTA LIJEKOVA

Datum objavljivanja utorak, 27 avgust 2013

Podsjećamo vas da nova pozitivna lista lijekova stupa na snagu 01.09.2013. 

Dokumente koji se odnose na ovu izmjenu možete pronaći na http://www.zdravstvo-srpske.org

1. Lista indikacija,

2. Nova lista lijekova,

3. Odluka o usvajanju liste lijekova,

4. Odluka o dodjeljivanju, korišćenju i kontroli korišćenja šifara.

Blic vijesti

Drage koleginice i kolege,
Obavještavamo vas da će  se  III Konferenciju Dobra Distributivna Praksa - Od propisa do prakse,održati u Beogradu 20. aprila 2018. godine.
Više informacija u dokumentu u prilogu.

Dokument


Stručna služba Farmaceutskog društva RS

Copyright 2011 NOVA POZITIVNA LISTA LIJEKOVA.
Joomla Templates by Wordpress themes free