Pripravnički staž i polaganje stručnog ispita za farmaceutske tehničare

Datum objavljivanja utorak, 13 mart 2012

Prema prelaznim i završnim odredbama u članu 139. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 106/09) zdravstveni radnik i zdravstveni saradnik koji su stekli obrazovanje prije stupanja na snagu ovog zakona i lice čije je školovanje u toku, pripravnički staž i polaganje stručnog ispita će obaviti u skladu sa Pravilnikom o pripravničkom stažu i stručnom ispitu zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika ("Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 19/93, 28/01 i 34/04).

Drugim riječima, osobe koje su započele školovanje u toku školske 2009/2010. godine ili ranije, pripravnički staž i stručni ispit obavljaju po starom programu.

Pitanja za polaganje stručnog ispita.

Prema novom Pravilniku o programu i postupku polaganja stručnog ispita zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika koji je objavljen u "Službenom glasniku Republike Srpske" broj 110/11 od 09.11.2011, pripravnički staž za farmaceutske tehničare traje 6 mjeseci:

1. Izrada i izdavanje lijekova (apoteka)-150 dana

2. Izrada galenskih preparata (Galenska laboratorija)-30 dana

Za sve dodatne informacije kandidati mogu da se obrate u Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite RS na broj tel. 051/339-451 (460)(471).

Blic vijesti

Drage koleginice i kolege,
Obavještavamo vas da će  se  III Konferenciju Dobra Distributivna Praksa - Od propisa do prakse,održati u Beogradu 20. aprila 2018. godine.
Više informacija u dokumentu u prilogu.

Dokument


Stručna služba Farmaceutskog društva RS

Copyright 2011 Pripravnički staž i polaganje stručnog ispita za farmaceutske tehničare.
Joomla Templates by Wordpress themes free