Polaganje stručnog ispita za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike

Datum objavljivanja utorak, 13 mart 2012

Novi Pravilnik o programu i postupku polaganja stručnog ispita zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika objavljen je u "Službenom glasniku Republike Srpske" broj 110/11 od 09.11.2011. godine i izrađen je na osnovu Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 106/09) i Uredbom o korišćenju akademskih titula, sticanju stručnih i naučnih zvanja čiji sastavni dio čini Lista stručnih, akademskih i naučnih zvanja ("Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 111/09). Pravilnik sadrži programe za obavljanje pripravničkog staža za zdravstvene radnike, dok za zdravstvene saradnike program propisuje zdravstvena ustanova u kojoj se pripravnik osposobljava za samostalan rad (Član 2).

Pripravnički staž i polaganje stručnog ispita

Blic vijesti

Drage koleginice i kolege,

U prilogu je finalna verzija rada 19.simpozijuma.
U njemu ćete pronaći sve važne informacije, uključujući i podatke o salama gdje će biti registracija učesnika, izložbeni prostor (štandovi), predavanja i ručak.
Podsjećamo vas da je od strane organizatora obezbijeđen ručak za sve učesnike skupa.

PRILOG

Radujemo se novom druženju i  novim znanjima!

Vaša predsjednica Rada Amidžić , Organizacioni i Stručni odbor 19.simpozijuma

Copyright 2011 Polaganje stručnog ispita za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike.
Joomla Templates by Wordpress themes free