Polaganje stručnog ispita za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike

Datum objavljivanja utorak, 13 mart 2012

Novi Pravilnik o programu i postupku polaganja stručnog ispita zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika objavljen je u "Službenom glasniku Republike Srpske" broj 110/11 od 09.11.2011. godine i izrađen je na osnovu Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 106/09) i Uredbom o korišćenju akademskih titula, sticanju stručnih i naučnih zvanja čiji sastavni dio čini Lista stručnih, akademskih i naučnih zvanja ("Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 111/09). Pravilnik sadrži programe za obavljanje pripravničkog staža za zdravstvene radnike, dok za zdravstvene saradnike program propisuje zdravstvena ustanova u kojoj se pripravnik osposobljava za samostalan rad (Član 2).

Pripravnički staž i polaganje stručnog ispita

Blic vijesti

Poštovane koleginice i kolege,
U prilogu je prvo obavještenje o 19. simpozijumu farmaceuta RS koji će se održati u Bijeljini, 18.11.2017.

PRILOG


Srdačan pozdrav iz Farmaceutskog društva RS.

Copyright 2011 Polaganje stručnog ispita za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike.
Joomla Templates by Wordpress themes free