Blic vijesti

Zbog velike zainteresovanosti za teme koje su obrađene na 17.simpozijumu farmaceuta Republike Srpske sa međunarodnim učešćem, omogućili smo  vam da prezentacije budu javno dostupne.

Copyright 2011 Farmaceutsko društvo Republike Srpske.
Joomla Templates by Wordpress themes free